Шведската революция: Изкореняване на пушенето чрез Snus и никотинови пликчета

Изключителният подход, приет от Швеция, за да се справи и драстично да намали пушенето, я отличава като пионер в контрола на тютюна. Чрез използването на културни елементи, просветлени здравни политики и стратегическо използване на алтернативи като снус и никотинови пликчета, скандинавската нация се гордее с най-намалените ставки на пушене в Европа. Този анализ осветлява различните фактори, задвижващи това уникално преобразуване, като подчертава ключовата роля на снуса и никотиновите пликчета като инструменти за намаляване на вредите.1. Законодателни мерки и здравни интервенции

Строгите регулации на шведското правителство, включително значителни данъци върху тютюна, всеобхватни забрани за пушене на открито и строги ограничения за реклама, ефективно са дискредитирали пушенето (източник: VOA News). Паралелно здравният сектор на страната е бил активен в разпространението на образователни ресурси и предоставяне на подкрепа на онези, които желаят да спрат да пушат. Тези усилия, съчетани с наличието на по-безопасни алтернативи като снус и никотинови пликчета, значително са допринесли за намаляването на разпространението на пушенето (източник: The Local).

2. Снус и никотинови пликчета: културно наследство и нова тенденция

Снусът, продукт от бездимен тютюн, е дълбоко вкоренен в шведската традиция. Без вторичен дим и отсъствието на горене, снусът е широко признат като по-малко рискова алтернатива на цигарите (източник: Denver Post). През последните години никотиновите пликчета, които не съдържат тютюн, значително са набрали популярност, като предоставят изживяване подобно на това със снус, но без здравните рискове, свързани с тютюна.3. Приоритет на намаляването на вредите

Камъкът на Швеция срещу пушенето е в нейното приемане на подход за намаляване на вредите, в голяма степен улеснен от снус и никотинови пликчета. Въпреки че тези продукти действително съдържат адиктивен никотин, свързаните с тях рискове са значително по-ниски от тези на обикновеното пушене. Шведските здравни експерти са на мнение, че намаляването на вредите е по-постижима и практична цел, отколкото пълното прекратяване на никотина (източник: EU Reporter).4. Иновативният шведски модел

Шведският модел, характеризиращ се със своето стратегическо намаляване на ставките на пушене и ангажимент към намаляване на вредите, се отличава от останалата част от Европа. Очаква се успехът му да доведе до намаляване на разпространението на пушенето сред възрастните в Швеция под 5% през идните месеци, което е постижение, достигнато невероятните 17 години преди целта на ЕС за 2040 г. (източник: Euronews).

5. Подобрение на здравето в Швеция след преустановяване на пушенето

Здравните статистики на Швеция са доказателство за ефективността на нейния подход. С най-малкия процент на болести, свързани с тютюна, в ЕС, Швеция също се гордее със съотношение на ракови заболявания 41% по-ниско от другите европейски страни. Освен това смъртността от заболявания, свързани с тютюна, като инсулти, болести на сърцето и белите дробове, емфизема и хроничен бронхит, е почти 40% по-ниска сред шведите (източник: Euronews).6. Продължаващата война срещу цигарите

Строгите контролни мерки на Швеция, съчетани с алтернативи като снус и никотинови пликчета, значително са намалили ставките на пушене. Борбата срещу цигарите включваше забрани за пушене в барове и ресторанти през 2005 г., които бяха разширени през 2019 г. да покрият откритите части и други обществени места.

В заключение, успехите на Швеция в прехода към общество без дим подчертават потенциала на всеобхватна стратегия, която обединява строги политики за контрол на тютюна, обществено образование, културни смяни и използването на инструменти за намаляване на вредите като снус и никотинови пликчета. Този модел предлага ценни уроци за други нации, които се борят с високи ставки на пушене, и илюстрира път към бъдеще без дим.

Спрете да пушите и започнете да използвате никотинови пликчета, без тютюн на nicovibes.com вместо това.

Източници:

https://www.euronews.com/next/2023/05/17/smoke-free-sweden-why-are-swedes-stubbing-out-their-cigarettes

https://www.voanews.com/a/sweden-approaches-smoke-free-status-as-daily-use-of-cigarettes-dwindles/7119789.html

https://www.denverpost.com/2017/06/12/how-sweden-got-nearly-all-of-its-citizens-to-stop-smoking/

https://www.eureporter.co/health/2022/12/13/eu-should-look-at-how-sweden-achieved-the-lowest-smoking-rate-in-europe/

https://twitter.com/SmokeFreeSweden

Newsletter signup

Become a part of the VIBE family and get a hold of exclusive deals and random fun.