Valkoisen nuuskan sääntelyn monimuotoisuus Euroopan unionissa

Esittely: A Study of Variance

The Johns Hopkins Institute for Global Tobacco Control Journal -lehdessä julkaistussa yksityiskohtaisessa tutkimuksessa The Johns Hopkins Institute for Global Tobacco Control -instituutin tutkijat ovat esittäneet kattavan selvityksen, jossa tarkastellaan, miten eri maat sääntelevät valkoista nuuskaa, savutonta tupakkaa. Vuonna 2021 toteutettuun tutkimukseen osallistui 97 maata, joista 63 vastasi, mukaan lukien 27 Euroopan unionin jäsenvaltiota sekä Norja ja Islanti. Tässä artikkelissa keskitytään näiden EU-maiden vastauksiin ja valotetaan niiden sääntelytapoja.

Valkoisen nuuskan läsnäolo markkinoilla ja sääntely

Tutkijat esittivät kriittisiä kysymyksiä ymmärtääkseen valkoisen nuuskan läsnäoloa markkinoilla, sen sääntelyä ja sitä, eroavatko säännökset toisistaan, jos nuuska on tupakkapohjaista tai synteettisesti tuotettua. He perehtyivät vastauksiin ja analysoivat niitä muun muassa ikärajoitusten, verotuksen, tuotteiden terveysvaroitusten, markkinointikäytäntöjen, pakkausmallien, ainesosien ja nikotiinipitoisuuden perusteella.

Havaintoja: A Spectrum of Regulatory Approaches

Tutkimus paljasti valkoista nuuskaa koskevien sääntelykäytäntöjen laajan kirjon, joka vaihtelee sääntelyn täydellisestä puuttumisesta tiukkoihin lakeihin, joilla pyritään estämään tuotteen saatavuus. Tutkimuksessa tuotiin esiin, miten jotkin maat ovat säätäneet valkoista nuuskaa koskevia lakeja sen alkuperästä riippumatta, ja ehdotettiin, että muut maat voisivat pohtia sääntelyvalmiuksiaan ja mahdollisesti huomata, että niillä on enemmän valtaa kuin alun perin luultiin. Tämä voisi ulottua myös muihin tuotteisiin, kuten sähkösavukkeisiin, toteavat tutkijat.

Tulevaisuuden lainsäädännölliset haasteet

Tutkijat pohtivat myös tupakka- ja nikotiinituotteita koskevan lainsäädännön tulevia haasteita. He ehdottavat, että poliittisten päättäjien on harkittava painopisteen siirtämistä tupakasta nikotiiniin ja määriteltävä, miten valkoista nuuskaa säännellään muihin tupakkatuotteisiin verrattuna. Kun tupakkateollisuus kehittää tarjontaansa ja luo tuotevalikoimaa, lainsäätäjien on myös pohdittava asianmukaista lainsäädännöllistä vastausta.

Johtopäätöksiä Euroopan maiden kannasta

Tutkimuksen lopuksi esitetään tutkijoiden havainnot tutkimukseen osallistuneista Euroopan maista:

Säännellyt markkinat: Valkoinen nuuska on läsnä ja säännelty Belgiassa, Tšekissä, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Islannissa, Italiassa, Liettuassa, Norjassa, Puolassa ja Tanskassa.

Sääntelemätön läsnäolo: Valkoinen nuuska on läsnä mutta ei säännelty Montenegrossa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Säännelty puuttuu: Valkoista nuuskaa ei ole markkinoilla, mutta se on säännelty Espanjassa.

Sääntelemätön puuttuminen: Valkoinen nuuska ei ole markkinoilla eikä sitä säännellä Romaniassa.

Ei tietoja: Luxemburgista ei ollut saatavilla tietoja.

Odotetaan EU-tason sääntelyä

Monet maat ilmoittivat odottavansa EU-tason sääntelyä ennen kuin ne antavat kansallisia lakeja. Jotkin maat ovat kuitenkin jo tehneet lainsäädäntömuutoksia. Esimerkiksi Espanjassa todettiin, että voimassa oleva tupakkatuotteita koskeva lainsäädäntö ei koskenut valkoista nuuskaa, ja sitä säänneltiin lääkkeenä. Kesäkuuhun 2022 mennessä yhtään valkoista nuuskaa ei ollut hyväksytty lääkkeeksi.

Luokitukset ja lainsäädäntö

Tutkijat selvittivät myös, miten maat luokittelevat valkoisen nuuskan ja miten tämä vaikuttaa lainsäädäntöön. He havaitsivat, että luokitukset vaihtelevat, sillä jotkin maat sääntelevät kaikkea valkoista nuuskaa ja toiset vain tupakkakasvista peräisin olevia tuotteita.

Lainsäädännön voimaa pohtimassa

Artikkelin lopuksi toistetaan, että maat voivat arvioida uudelleen sääntelyvaltansa. Kun tupakkateollisuuden tuotevalikoima muuttuu, myös lainsäädännöllisten lähestymistapojen on muututtava ja varmistettava, että kansanterveys pysyy sääntelytoimien etusijalla.

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Liity osaksi VIBE-perhettä ja saa käsiisi eksklusiivisia tarjouksia ja satunnaista hauskanpitoa.